Kjøpsbetingelser

Bestillings og avtaleprosess

Priser og betaling

Frakt og levering

Reklamasjon og garanti

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling er fullført og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 100, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.